Regulamin Studia Haftu - Dilajla.pl

Haft komputerowy (sieć PLAY) tel.: 794 724 028
Haft tel.: 0048 42 203 20 95
e-mail.: Adres e-mail jest chroniony. Włącz obsługę JavaScript żeby go zobaczyć.
Współpraca: MOSiR Łódź, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Regulamin
Studia Haftu - Dilajla.pl


I. ZAMÓWIENIA

» 1. Zamówienia można składać przez całą dobę.
» 2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
» 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na naszej stronie bądĄ wprowadzania w nich zmian.
» 4. Do każdego zamówienia wyrobów hafciarskich poniżej 1000 szt. doliczane są koszty przesyłki. (umowa z firmami kurierskimi)
» 5. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach studia wyłącznie w celach informacyjnych.
» 6. Dostawa towaru odbywa się w sposób określony w zamówieniu.
» 7. Klient każdorazowo jest informowany o czasie realizacji zlecenia.
» 8. Zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
» 9. Poprzez złożenie zamówienia Klient zawiera ze studiem umowę sprzedaży.
» 10. Klient nie może anulować zamówienia, jeżeli studio wysłało już zamówiony towar lub wzór hafciarski.
» 11. Klient ma możliwość sprawdzenia statusu zamówienia po skontaktowaniu się telefonicznym bądĄ e-mailem ze studiem.
» 12. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację przez Zlecającego postanowień niniejszego Regulaminu.

II. SPOSÓB REALIZACJI

» 1. Wkrótce po złożeniu zamówienia na wzór hafciarski prześlemy do Ciebie e-mailem informację o przyjęciu Twojego zamówienia do realizacji ( Studio zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia do 3 dni roboczych)
» 2. Po złożeniu zamówienia na haft prześlemy do Ciebie e-mailem informację o przyjęciu Twojego zamówienia do realizacji (wysyłka następuje w ciągu 7 dni od daty przyjęcia. Studio zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia do 7 dni roboczych) chyba że ustalenia telefoniczne bądĄ e-mailem były inne niż w sposobie realizacji.

III. REKLAMACJE I ZWROTY

» 1. Jeżeli po otrzymaniu produktu klient znajdzie w nim wady, powinien skontaktować się w celu ustalenia toku postępowania, następnie odesłać przesyłką kurierską na adres: Polska ,91-211 ŁódĄ ul. Szparagowa 6/8. Studio nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Zlecający.
» 2. Produkt (wzór)wadliwy zostanie wymieniony na inny, lub studio zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w studiu usługi do wyboru. Wszelkie reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty ich wpłynięcia.
» 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego wraz z dostawcą paczki protokołu reklamacyjnego.
» 4. Jeśli przesyłka nie dotrze do Państwa mimo przyjęcia zamówienia i potwierdzenia go przez Dilajla.com, prosimy o niezwłoczny kontakt.
» 5. Studio nie odpowiada za szkody poniesione przez Zlecającego w wyniku utraty danych lub opóĄnienia w otrzymaniu lub przesłaniu informacji spowodowanych zdarzeniami niezależnymi od właściciela Studia Dilajla.com a uniemożliwiającymi prawidłowe jego funkcjonowanie, mającymi charakter siły wyższej, w szczególności: brak transmisji, nieprawidłowa transmisja, opóĄnienie lub przerwa w świadczeniu usług, wybuch wojny, huragan, pożar, powódĄ, trzęsienie ziemi, strajk, awarie sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej oraz innych.
» 6. Zwroty powinny być wysłane bez pobrania , przesyłki pobraniowe nie będą odbierane.
» 7. Do każdego zwrotu należy dołączyć informację z opisem sytuacji, oraz nr konta na które zwrócimy pieniądze.
» 8. Studio dokonuje zwrotu pieniędzy Zlecającemu w terminie do 14 dni.

IV. POUFNOŚĆ

» 1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności studia są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

V. PŁATNOŚCI

» 1. Akceptujemy zapłatę w formie:
» Przelewu bankowego
» Przelewu bankowego zagranicznego "SEPA"
» Przekazu pocztowego

» 2. Faktury:
» Faktury wystawiane są raz w miesiącu na podane przez zlecającego dane.

VI. WYSYŁKI I ZWROTY

» Wszystkie wysyłki są wysyłkami priorytetowymi Poczty Polskiej lub Kurierem
» Koszty przesyłki gotowych wyrobów hafciarskich o wartości powyżej 1000 szt ponosi Studio. Koszt przesyłki dla zamówienia poniżej 1000 szt. obciąża Zlecającego.

VII. RABATY I PROMOCJE

» Dla nowych klientów zlecających wykonanie wzoru hafciarskiego nasze Studio udziela 25% rabatu w ciągu pierwszych 7 dni roboczych na wszystkie wzory.

VIII. CENNIK

» Dla wzorów hafciarskich liczymy 9 zł od 1000 ściegów. Dla wzorów których klienci zastrzegają sobie prawo do ich nie odsprzedawania liczymy 12 zł za 1000 ściegów.

» Wzór: 9zł x 1000 ściegów = 9000 następnie 9000 : 1000 ściegów = 9 zł

Załóżmy że nasz wzór ma 16238 ściegów a więc mnożymy liczbę ściegów w tym wypadku 16238 x 9 zł = 146,142 naszą sumę dzielimy zawsze przez 1000 i wychodzi nam że mamy do zapłacenia 146,14zł + VAT

Uwaga: Wszystkie ceny są cenami netto. Do każdej ceny naliczyć podatek VAT który od 2011 roku wynosi 23%

IX. INORMACJE OGÓLNE

» 1. Klientem Dilajla Stick Studio, zgodnie z obowiązującymi przepisami może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do zawierania umów cywilno-prawnych.
» 2. Oferta zamieszczona na stronie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
» 3. Złożenie zamówienia na stronie internetowej bądĄ e-mailem Adres e-mail jest chroniony. Włącz obsługę JavaScript żeby go zobaczyć. , Adres e-mail jest chroniony. Włącz obsługę JavaScript żeby go zobaczyć. ma charakter wiążącego dla kupującego oświadczenia woli i stanowi zawarcie umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.
» 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
REGULAMIN HAFT DILAJLA.PL

Home